Tuesday, November 25, 2014

1253. Thơ ĐINH CƯỜNG Tối xuống mau


ĐINH CƯỜNG
TỐI XUỐNG MAU


Photo by Duyên Michigan

Một ngày tôi sống bềnh bồng
cả đêm mất ngủ sao không ngủ bù

nằm nghiêng nghe giọt sương thu
chừng như đã cạn cho mùa tuyết rơi

nay mai lại tuyết trắng tươi
thu lây bệnh ngứa da trời sao đang [1]

nằm im. nghe gió hoang đàng
vút qua thong thả trên  tàng cây khô

con chim về đậu hồi mô
sao không hót. tôi mơ hồ nhìn ra

và đêm tối xuống. mau cà
chưa còi tàu hụ ngang qua sáu giờ …

Virginia, November 25, 2014
Đinh Cường

[1] thu lây bệnh ngứa da trời
nằm nghiêng nghe thấy cuộc đời chạy rông
( Hoàng Xuân Sơn – Lều Thu  - Blog PCH )