Tuesday, November 25, 2014

1252. Thơ LỮ QUỲNH & TRẦN VẠN GIÃ

       LỮ QUỲNH

LÀM BẠN MÙA ĐÔNG


cám ơn mùa đã đến rồi
niềm vui chợt dậy trong tôi xám ngần
mưa phùn gió bấc tình thâm
thắp lên ngọn nến bâng khuâng cuối ngày
thân tâm lạnh suốt mùa này
áo phong sương rũ bóng gầy lẻ loi
đông qua óng ánh vàng bay
vàng bay. chánh niệm vàng bay. bay vàng

San Jose, November 25- 2014
LỮ QUỲNH
TRẦN VẠN GIÃ


HOÀNG HÔN


Bao nhiêu thế sự tan ra
Chỉ còn vọng tiếng Di Đà...nam mô
Chuông chùa chạm bóng hư vô
Hoàng hôn chạm bóng sư cô ngồi thiền..VÔ MINH

Nam mô bát nhã ba la…
Bồ đề rụng lá. Trăng xa ngút ngàn
Ngậm ngùi cát bụi trần gian
Ngàn khuya tĩnh mịch bức màn vô minh.


TRẦN VẠN GIÃ