Monday, November 24, 2014

1247. Bức tranh NHÌN TỪ ĐỈNH ĐỒI của họa sĩ Lê Phổ

NHÌN TỪ ĐỈNH ĐỒI

của họa sĩ Lê Phổ


VIEW FROM THE HILLTOP by Le Pho - Oil on canvas


Bức NHÌN TỪ ĐỈNH ĐỒI do họa sĩ Lê Phổ vẽ năm 1937 và bán cho một người Pháp. Patrick Lorenzi - cháu của người mua bức tranh này  đã bán bức tranh  với mức giá kỷ lục tám trăm bốn chục ngàn US dollars vào ngày 22.11.2014 vừa rồi trong một cuộc đấu giá ở Hongkong. Họa sĩ Lê Phổ sinh năm 1907, sang Pháp định cư năm 1937 và sống ở đó cho đến khi qua đời vào năm 2001. (Nguồn: Bloomberg)