Sunday, November 23, 2014

1246. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng chủ nhật ở Le Blédo


Ảnh PCH - November 23, 2014


Một buổi sáng thú vị
Quỳnh Anh vừa đổỉ xe mới
hôm qua. hôm nay chở bố
và ghé chở bác ra Le Blédo
gặp bạn. có bạn ở xa đến
như Nguyễn Tường Thiết
từ Seattle, nơi gia đình cháu
đã ở trước khi về nơi này

Nguyễn TườngThiết viết
nhiều bài và sách giá trị
về Nhất Linh, hình ảnh mẹ
căn nhà ở chợ An Đông
những kỷ niệm thật đẹp
anh nói bài anh viết về
tướng Ngô Quang Trưởng
trên net người đọc rất nhiều 

và Nguyễn Tường Giang
ngồi cạnh Phạm Cao Hoàng
Phạm Thành Châu , Phùng Nguyễn
nói về truyện Phạm Thành Châu
viết rất hay với khung cảnh Hội An
nhà văn này không ưa mình nhà văn

Phùng Nguyễn thì góp ý
với Nguyễn Minh Nữu
về bài Hoàng Khởi Phong
( nói Nữu đừng giận )
nên viết riêng phần Trăng Huyết 
của Nguyễn Uớc. Nữu nói để xem lại

Nguyễn Quang có cái Samsung
mới cáu cạnh sở mua cho
đưa tôi vẽ trên màn hình
với cây bút nhỏ mà chưa quen
Phạm Cao Hoàng khi nào
cũng lo chụp ảnh anh em
nên không có mình trong đó
cũng là một hy sinh nhỏ
( sống là biết hy sinh vì bạn )

một sáng chủ nhật vui và hạnh phúc
biết bao được gặp chừng ấy bạn bè .

Virginia, November 23, 2014
Đinh Cuờng  

- Phùng Nguyễn
đinh cường ghi ( mượn bút bi PTChâu )


Nguyễn Tường Thiết - Đinh Cường
Springfield, Virginia - November 23, 2014  (Ảnh PCH)
  
Phùng Nguyễn - Nguyễn Tường Thiết
Springfield, Virginia - November 23, 2014  
(Ảnh PCH)

Nguyễn Tường Giang - Phạm Thành Châu - Nguyễn Minh Nữu - Nguyễn Tường Thiết - Đinh Cường
Springfield, Virginia - November 23, 2014  
(Ảnh PCH)