Monday, November 24, 2014

1248. THÂN TRỌNG SƠN Gái thiếu trai thì thậm khổ
Cửa động Phong Nha (Quảng Bình) – Nguồn: Wikipedia

Dân ca Việt Nam phần nhiều xuất phát từ những câu, những bài ca dao. Hai câu “ Chim quyên ăn trái nhãn lồng, Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi “đã được phát triển thành bài dân ca Lý chim quyên bằng cách lặp lại, thêm vào từ đệm, nhấn nhá, luyến láy:

Chim quyên ( guầy ) ăn trái ( guây ), nhãn ( í a )  nhãn lồng ( à ), nhãn ( í a ) nhãn lồng    ( à ) ơi con bạn mình ơi.
Thia lia ( guầy ) quen chậu ( guây ), vợ ( í a ) vợ chồng, vợ ( í a ) vợ chồng, ới con bn quen hơi.


Đọc tiếp