Friday, November 14, 2014

1213. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Luận cứ / Một ngày viếng / Phục binh / Thanh tẩy / Ba la / Tường láAmerican landscape  (Nguồn: galleryhip.com)luận cứ


đôi khi tôi muốn gây hấn
để được cô đơn
đứng lui về phía vô phương lý lẽ bào chữa
sự bùng lên.  va dội.  chìm lĩm
chẳng phải thực thể
như cuội.  những hòn giả sơn
đú đởn bầy rêu
và thếp trơ gầy xiết bao viền cửa
bức màn                 lay động
niềm tủi hổ dâng nhanh
nơi phòng ngự điều từng viên thuốc bọc
hô hấp ngần ấy năm
đợi chờ bộc phá cơn xuất não
nối dài sự trì trệ của chuông tranh
cú tống ga vào nơi tuyệt vọng

đôi khi tôi muốn làm một kẻ ngoan ngoãn
đêm rồi bầy cừu đã chết hết
trong mơmột ngày viếng

nơi bục cửa ấy.  những chiếc giày
nằm theo thứ tự trang nghiêm mùa đảnh lễ
không biết xuất đi và đến
gót giày nào đã nện tuồng miên viễn
kinh koòng
ổ khóa nhận vào ô rền chuông
nghe kìa hương
tiếng khói
bông nhài hậu viện đóa nhang rỏ điện thờ
mang mang hồi kinh
nhã tụng u u                  trào sóng.  dẫn
biện nhẽ luân trầm buổi
tánh linh
hai.  tháng mười một  2014
phục binh
               
văn xương khúc gãy     
quân rầm rập qua


xuất áo trắng vô thường
che chi đời mộng mị
chiều lây lan tà dương
lây cả hồn vô ý

nơi lùm đen cỏ cú
một hạt đậu nẩy mầm
mơ ngôi.  đồng tranh lõa
sạt một vùng hoa âm

bước chân lùng tứ phía
không truy được mộ vàng
mùi nhang phúc phần cháy
hết cuộc miền lang thang

đừng giang tay mời đón
môi miếng ngậm khô rồi
xin quơ giùm nắm gạo
vãi xuống triền đơn côi

rồi mưa cứ để nắng
sáng vô tư cùng trời
vết rách dài vô tận
là vết buồn cơ ngơithanh tẩy

chuốt.  gọt.  chẳng qua bút
câu đạm bạc như thì
dùng dằng không nỡ để
một đốm màu sinh lyba la

lội tràn qua biển điên
lũ còng còng mai đỏ
xin cứu hộ đất liền
bẻ lùm.  công suất giótường lá

             
ngọn lá thu phong rụng lá vàng. . .        
Tản Đà


lá đâu tụ quá mạng driveway nhà mình
quét.  hốt mệt nghỉ thấy thương bác đinh cường
người vẫn hằng sân đêm cào lá
ngấm lẽ vơi đầy nỏ thở than


21 octobre – 10 novembre/2014

Hoàng Xuân Sơn