Thursday, November 13, 2014

1213. Thơ ĐINH CƯỜNG Bóng vô cùngĐINH CƯỜNG
Bóng vô cùng

Thầy Nhất Hạnh  (Tạp chí Shambhai a Sun - September 2008 )


Vừa nhận được tấm thiệp
Duyên gởi từ Michigan
với ba chiếc lá vàng khô
tôi vẽ thêm hình Phật

cũng là lúc hay tin
Thầy Nhất Hạnh phải
nhập viện trở lại
ở Bordeaux vì xuất huyết não
theo thông báo của Làng Mai

cầu cho Thầy qua khỏi
nhớ những năm xưa
tết nào cũng nhận
hai chữ thảo Thầy viết
trên vuông giấy đỏ

còn treo hai chữ trên tường
bao dung và tha thứ
cùng mấy câu thơ của Thầy
anh Võ Đình chép tặng:
Cửa tùng đôi cánh khép
một mũi tên sáng lóa lìa dây cung
lao vút tới
mặt trời nổ tung
đầy sân hoa cam rụng
phảng phất
bóng vô cùng 

bóng vô cùng. Thầy ơi
cho tôi khấn niệm…
một tác giả lớn của bao nhiêu
là sách Phật. nhớ thời Phuơng Bối 
nhớ thời chùa Báo Quốc
nhớ giọng thầy đầy thiết tha

nói với tuổi hai mươi …[1]
bao nhiêu năm Thầy đóng góp sức mình
cho một Làng Mai thành làng thiền đạo
mong Thầy bình an trở lại Thầy ơi …


Virginia, November 13, 2014
Đinh Cường

[1] Lá Bối xuất bản 1966. Ông còn
xuất bản trên 100 cuốn sách, trong đó có hơn 40
cuốn viết bằng tiếng Anh.

Nhất Hạnh tên thật Nguyễn Xuân Bảo
sinh ngày 11 tháng 10 – 1926,  Thừa Thiên – Huế,
còn có bút hiệu Nguyễn Lang.


- Tấm thiệp 3 chiếc lá khô
Duyên gởi từ Michigan