Friday, November 7, 2014

1194. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Bày một nét / Gãy đoạn
Ảnh OCH - Scibilia, November 7, 2014


bày một nét


cứ gió đi cho đời hoang vu
cứ mưa đi cho tình âm u
bóng nước ngoài sân cầu thu váng
và cứ sương đi.  hơi thở mù

nắm lá cháy nhen mùi kim thổ
em xanh như một bàn tay mưa
nhúm lửa vàng da trôi tận tuyệt
và đêm ơi ở cuối nại hà

cứ cô đơn ngựa chứng xa bầy
cứ mênh mang thú hoang rừng cây
điểm hẹn không chờ vô sở trú
cùng ngóng giang sơn một nét bày

10/10/2014gãy đoạn


trang sách ố hồn vệt buồn năm cũ
đời lật qua những chuyến đi già
bước khổn ngây say cuộc tình lê lết
một bữa quay về nhìn mãi không ra

sau một niềm vui thấy mình lận đận
sau một cuộc vui đời ngấm tàn canh
nơi lờ lững có gì treo mãi
một ánh sao rụng giữa trường thành

vây khổn tinh sương hơi thở.  im
lắng nghe mùa trôi về phương đục
lơ mơ thần xác nổi chìm
và đoạn phim bứt lìa xạ khúc


2.nov. 2014


hoàng xuân sơn