Thursday, November 6, 2014

1193. Thơ ĐINH CƯỜNG Và một chiều mưa lớn


Mưa rừng  (Ảnh PCH)


Bạn cũ gọi về trong trí nhớ
Lá vẫn bay và ta cuối năm
( Lữ Kiều )

Và trận mưa chiều nay lớn quá
ngồi nhìn mưa như nhìn nước trôi
nước trôi xuôi xuống từng con dốc
nhớ truyện xưa thác đổ sau nhà [1]

nhớ ngày xưa gặp anh Võ Phiến
những ngày Bình Định Qui Nhơn
chao ơi một nhà văn tôi quý trọng
đến nay anh đã nhớ đó quên đi

chiều mưa lớn không ra ngoài được
loanh quanh xem sách báo cũ chơi
bao nhiêu tác giả đã không còn nữa
cả anh Kiên Giang. vừa mới xa đời

tháng mười một bên này mưa và gió
chỉ một chân dung lá phủ đầy
chân dung một người ngồi nhớ bạn
bạn bây giờ đang gom in tập thơ [2]


Virginia, November 6, 2014
Đinh Cường

[1] truyện ngắn Võ Phiến
viết ở Qui Nhơn 1957

[2] khi đọc Đỗ Hồng Ngọc viết
đôi dòng cho tập Lãng Ca của Lữ KiềuLữ Kiều
phác thảo Đỗ Hồng Ngọc


- Võ Phiến thời ở Qui Nhơn
sơn dầu trên carton
dinhcuong