Sunday, October 26, 2014

1160. Thơ LỮ QUỲNH Trăng mười sáuẢnh internet
và, tuổi thơ tôi


bài thơ Mười Sáu đăng Thời Nay (*)
là năm mười sáu tuổi
đạp xe một mình xuống Bãi Dâu
những vòng xe rất chậm trên đường vắng
nhìn trăng xanh     
thương làm sao tuổi mười sáu của mình

rồi những mùa trăng
nhiều mùa trăng lặng lẽ
theo tuổi học trò. theo tuổi chiến tranh
trăng vẫn sáng. soi bầu trời lửa đạn
soi hận thù. trên trái đất nhỏ nhoi
chưa một lần yên ắng

trăng xanh lạnh nghĩa trang đồi núi
mả vàng biển cả mênh mông

trăng mười sáu tuổi. thuở nào
mới thanh xuân. chừ bạc tóc
ngậm ngùi nhìn trăng đơn độc.

July, 12- 2014.
Lữ Quỳnh

(*) Tạp chí THỜI NAY, 1959


Lữ Quỳnh  (Huế, 1957)