Sunday, October 26, 2014

1161. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Mùa giáp hạt / Đêm tượng trưng / Tiếng hát muôn thuTranh George Inness  (1825-1894)
MÙA GIÁP HẠT


Tặng Mi Vân


Ngày rớt qua kẽ tay
Tháng rơi theo bóng ngày
Nghe năm cùng tháng tận
Nhìn bóng lửng hình lay
Sắc màu im lắng nở
Âm vang nín lặng bay
Là lúc mùa giáp hạt
Em rơi qua kẽ tay.

10.2014
(Nhân đọc một câu ghi trên Face Book ngày 25.10.2014 của MiVan Løvstrøm:“Lørdag....
nửa đời người hối hả.... tháng rơi, ngày rớt qua kẽ tay...”)ĐÊM TƯỢNG TRƯNG


Tri âm, ta có đêm
Đêm mềm như lưng em
Lưng em mềm nắng lạ
Nắng lạ ướt lưng mềm
Đêm phơi ngực gió hú
Em rướn mình âm rên
Rên cho thơ chuyển dạ
Đẻ tưng bừng suốt đêm.

10.2014TIẾNG HÁT MUÔN THU


Muôn thu thơm tiếng hát
Ôi ngất vàng âm nhạc
Nhạc ứa mật ngất xanh
Âm cầm dương tạnh ngát
Tiết thu phân hòa thanh
Huyệt mộ phần phơi xác
Niệm một niệm long lanh
Bông trời bung hết nhạc.

10.2014

Nguyễn Lương Vỵ