Saturday, October 25, 2014

1156. Thơ LỮ QUỲNH Tóc mây bay
1.-hôm nay  giỗ mẹ
hoa và trái cây
mấy ly nước trong
mặt trời lóng lánh
lần cuối hình ảnh
mẹ đứng trông theo
khung cửa liêu xiêu
gió vờn tóc mẹ
tóc trắng bay bay

2.-chừ nhìn mây bay
nhớ làm sao mẹ
đời mãi loay hoay
thương hoài bóng xế
ngày qua mỗi ngày
quán chiếu bát nhã
lệ ứa đêm dài
nghe kinh báo hiếu

Lữ Quỳnh

October 22- 2014