Saturday, October 25, 2014

1155. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Như

nguyễn thị khánh minh
n  h  ư . . .
…Tôi nhìn em thuc nữ
Tại sao mà làm thơ…
(Đỗ Hồng Ngọc)

Như
Nắng vừa mở cửa thinh không
Bằng câu thần chú riêng
Kết từ mật hoa hướng dương
Tặng phẩm của mặt trời
Mỗi sáng

Như
Mưa hát bằng giai điệu thinh không
Tiếng reo trong suốt thuỷ tinh
Tiếng va chạm lung linh những sắc mầu
Cầu vồng hư ảo

Như
Hạt sương nhỏ
Vừa ngân lại pha lê
Trong mắt ai rơi xuống

Hạt lệ ấy vô cùng mong manh
Như nắng rồi sẽ tàn
Mưa sẽ vỡ
Nên em chỉ có thể. Làm thơ


Nguyễn Thị Khánh Minh
10.2014