Friday, October 24, 2014

1154. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi


Ảnh PCH  – Scibilia, October 24, 2014


để nhớ Nguyễn Xuân Hoàng,


Có nên ghi chú về một bức tranh
khi chỉ vì đốm màu loang ra
mà phải viền lại thành khung cửa sổ
khung cửa sổ màu xanh indigo

rồi không vẽ nữa khi hay tin người bạn
mất. người bạn mới gặp hồi tháng bảy
ở San Jose. cùng cắt bánh sinh nhật
cùng cụng với nhau ly rượu chát đỏ

đốm màu kia nằm im cho đến nay
cả người thiếu nữ. thử nhớ lại một thời
xanh đầy mộng mị. màu áo dài hoa chìm
khăn voile mỏng. cổ đeo hạt ngọc xanh

có thể thời Đà Lạt những năm sáu ba
những năm sao rất nhiều sương mù
những buổi chiều chúng ta có thể nhìn
thấy sương mù trải dài từng lớp mỏng… [1]

cho đến mấy hôm nay trời mùa thu
buồn quá. vẽ tiếp cho xong màu dở dang
cũng là để tuần sau bốn chín ngày bạn
gọi là kỷ niệm. bức tranh vẽ hơn một tháng.


Virginia, October 24, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Xuân Hoàng – Giáng Sinh
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu – Văn 1998


- Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
dinhcuong 10 - 2014