Friday, October 17, 2014

1132. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Hòn MưaVạn Giã (Khánh Hòa) - Nguồn: phuot.vnTặng các con tôi


Về tìm bóng núi Hòn Mưa
Sông Giang lờ lững vẫn chưa cạn nguồn
Bỗng dưng giữa buổi trưa buồn
Cây chao tiếng gió. Đường Truông sương mờ
Nhớ thời trăng vọng Thác Mơ
Thương cây bắp đã trổ cờ nuôi ta
Những ngày gian khổ chưa qua
Thương con thương cả tiếng gà rừng khuya

Mềm sương chưa ngọn Đá Bia
Không  đâu. Đến chết không lìa tình nhau
Đại ngàn bếp ấm cơn đau
Các con lớn giữa rừng sâu diệu kỳ
Lá khô mòn dấu chân đi
Hòn Mưa ngày cũ xanh rì thời gian.

TRẦN VẠN GIÃ