Friday, October 17, 2014

1133. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều ngồi im, khói nhang


Ảnh internet – Nguồn: goodmenproject.com


Mai con cháu về đông
nhớ đến ngày giỗ nội
chiều con thắp cây nhang
mấy chén trà. khấn niệm

mẹ nằm xa xa lắm
con đã định về thăm
tháng mười. chưa đi được
thôi cho con sang năm

Utah chừng đã tuyết
ngày mẹ mất con về
tuyết trắng trời buổi ấy
mới đây mà sáu năm

chiều con ngồi tịnh tâm
không vọng tưởng điều gì
mà thấy ra cõi Phật
bóng mẹ về bên con …

Virginia, October 17, 2014
Đinh Cường

- Lá bồ đề
tranh khắc Vĩnh Ấn