Friday, October 17, 2014

1131. Thơ ĐINH CƯỜNG Thay lời cám ơn nhận sách từ Lữ Quỳnh gởi


An autumn morning in Virginia – Source: http://pixdaus.com
Cám ơn nhận sách
chỉ lật xem qua
chỉ vừa scan bìa
và trang đề tặng

fan Đỗ Hồng Ngọc
đã đem lên lầu
buổi trưa nằm đọc
ghi chép lang thang

tựa sách như chàng
lang thang lững thững
viết bao điều hay
đẹp ơi nét vẽ

thì ra bác sĩ
khi đã thành sư [1]
như đài khí tượng
biết mùa đang thay

mùa thu vàng đây
là mùa lá rụng
Harvard Square
hơn hai mươi năm [2]

bao giờ trở lại
tôi nhớ La Gi
lời biển thầm thì
bạn vui hết bệnh .

Virginia, October 17, 2014
Đinh Cường

[1] Giảng viên thỉnh giảng
Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược – Sài Gòn

[2] 1993 Tu nghiệp tại Đại học Harvard -
Massachusetts.

- Bìa sách Đỗ Hồng Ngọc


- Chữ viết của tác giả 


- Đỗ Hồng Ngọc
Sài Gòn 2013 ( ảnh DC )