Friday, October 17, 2014

1130. Thơ LỮ QUỲNH Áng mây vàngOrange clouds – Photo by Zaretii
giọt nước đựng trời mây
tàn hương bay lấp lánh
lắt lay bóng mẹ về
tóc con chừ điểm bạc

tám năm ngày mẹ đi
vẫn nụ cười trên mộ
trần gian  đường gập ghềnh
hoàng hôn đời lệ nhỏ

một năm rồi mười năm
 chỉ dài như hơi thở
thanh tịnh quang chân tâm
áng mây vàng tưởng niệm

Lữ Quỳnh
Tháng chin Giáp Ngọ,
October  16- 2014.