Sunday, October 12, 2014

1115. Thơ ĐINH CƯỜNG Quà tặng từ bóng chiều


Ảnh PCH – Scibilia, September 2014gởi Lữ Quỳnh,


Bóng chiều đổ nhập qua đêm
người đi về tới bên thềm. lạnh tanh

chỉ là chiếc lá mong manh
lượm lên xem. thấy tay người niệm kinh

dán lên mảnh giấy. thêm hình
gởi qua tặng bạn tờ kinh Phật này

mai kia chiếc lá phong phai
lời kinh là chuỗi hạt dài niệm thôi

Virginia, October 13, 2014
Đinh Cường- Chiếc lá lượm từ bóng chiều
vẽ thêm mấy nét người ngồi niệm


- Còn dư giọt mực
vẽ thêm Lữ Quỳnh, người vừa... hôn đất
dinhcuong