Sunday, October 12, 2014

1114. BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA TRẦN NHÂN TÔNG NGUYỄN LƯƠNG VỴ CHUYỂN DỊCH THƠ VIỆT

BA BÀI THƠ MÙA THU
CỦA TRẦN NHÂN TÔNG
NGUYỄN LƯƠNG VỴ CHUYỂN DỊCH THƠ VIỆT


Vua Trần Nhân Tông
sơn dầu trên bố 80 x 100 cm
dinhcuong

1.      


Phiên Âm:

ĐỀ PHỔ MINH TỰ THỦY TẠ

Huân tận thiên đầu mãn tọa hương,
Thủy lưu sơ khởi bất đa lương.
Lão dong ảnh lý tăng quan bế,
Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.


Dịch Nghĩa:

ĐỀ THƠ Ở NHÀ THỦY TẠ CHÙA PHỔ MINH

Xông hết nghìn nén nhang, nơi đây tỏa hương thơm lừng, 
Dòng nước mới chảy qua khá mát mẻ.
Dưới bóng dong già, cổng chùa đóng cửa, ( : Dong, một loài cây như cây si – Theo từ điển Thiều Chửu;  : Một âm nữa là “dung,” cây đa – Theo từ điển Trần Văn Chánh và từ điển phổ thông.)
Một tiếng ve vang lên, [khiến cho] tứ thu man mác dài lâu.


Phỏng Dịch Thơ Việt:

ĐỀ THƠ Ở NHÀ THỦY TẠ CHÙA PHỔ MINH

Ngàn hương thơm ngát tỏa đầy nhà
Dòng nước vừa trôi, dịu mát qua
Dưới bóng đa già, chùa đóng cửa
Ve rân một tiếng, nhớ thu xa.

2.   Phiên Âm:

LANG CHÂU VÃN CẢNH

Cổ tự thê lương thu ái ngoại,
Ngư thuyền tiêu sắt mộ chung sơ.
Thủy minh sơn tĩnh bạch âu quá,
Phong định vân nhàn hồng thụ sơ.


Dịch Nghĩa:

CẢNH CHIỀU Ở LANG CHÂU

Ngôi chùa xưa sầu hiu hắt sau lớp mây khói mùa thu,
Thuyền câu buồn bã, chuông chùa buổi chiều bắt đầu vang lên.
Nước trong veo, núi yên tĩnh, chim âu trắng bay qua,
Gió lặng yên, mây nhàn nhã, cây lơ thơ lá đỏ.


Phỏng Dịch Thơ Việt:

CẢNH CHIỀU Ở LANG CHÂU

Chùa xưa sầu ngất, sương thu nhuốm
Thuyền cá buồn tênh, chuông chiều rơi
Núi tạnh nước trong, âu trắng lượn
Gió lặng mây nhàn, lá đỏ phơi.

3.    Phiên Âm:

VŨ LÂM THU VÃN

Họa kiều đảo ảnh trám khê hoành,
Nhất mạt tà dương thủy ngoại minh.
Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc,
Thấp vân hòa lộ tống chung thanh.


Dịch Nghĩa:

CHIỀU THU Ở LÀNG VŨ LÂM

Chiếc cầu chạm vẽ, ngược bóng nhúng xuống nước ( trám: chấm, nhúng xuống nước; một âm nữa là “tiếu” cũng nghĩa như vậy,) ngang qua suối,
Một vạt nắng chiều tỏa sáng bên ngoài ngấn nước.
Ngàn núi yên lắng, lá đỏ rơi,
Mây ướt sương giăng mờ, tiếng chuông đưa xa.


Phỏng Dịch Thơ Việt:

CHIỀU THU Ở LÀNG VŨ LÂM

Cầu ngược bóng, vắt ngang suối qua
Ngấn nước loang vệt nắng chiều nhòa
Yên lắng non ngàn, rơi lá đỏ
Mây ướt sương mờ, chuông gióng xa.


10.2014