Monday, October 13, 2014

1116. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thứ tự đêm mất ngủẢnh PCH – Scibilia, October 2014

                     
nụ cười tinh nghịch sau gương                     
cái nháy mắt chợt đậm buồn thời trai


rống ca.  rách cổ chuông
áo gỗ cứng dùi động
bơi một sải huyền đường
rồi thuyền ghe đứt bến

lắng yên cùng ngạo mạn
lướt qua vùng sao sáng
khóe.  lịm tắt một mình
tới lúc trăng vàng nạm

              người nằm trong hiu quạnh
              chợt nở đời quạnh hiu
              bóng lá chao ngoài trời
              thèm vỗ về đất đứng

              một khoảnh đứng thật nhỏ
              ngu ngơ.  ngóng đợi mình
              một chiều dài bỏ ngõ
              khép nép cùng u minh

cứ ngỡ đi chân không
sao lại về giày dép
xưa.  ra đi đầu trần
vẫn đầu trần.  không mũ


hoàng xuân sơn
mười mưòi một tháng mười

2014