Friday, October 10, 2014

1107. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng mưa


Shenandoah Valley
Oil on canvas  - 26 7/8 x 40 1/2 inches (1846)
Smith, William Thompson Russell (1812-1896)Mưa thì cứ mưa thôi
đâu có nói lời gì
mưa thì cứ mưa. tôi
quên đội mũ ướt đầu

sáng qua rừng vàng rực
lá nói gì với nhau
quạ kêu thành tiếng động
và mưa và mưa mau...

người đi qua xứ lạnh
ngũ đại hồ mùa thu
tôi nhớ người thi sĩ
mộ im ngoài nghĩa trang

gởi theo một nén nhang
thắp giữa trời hư ảo
có gì đâu nói năng
trời sao là đáng kể …[1]

Virginia, October 10, 2014
Đinh Cường

[1] đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể
( Lệ đá xanh – Thanh Tâm Tuyền )


- Lệ đá xanh
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong