Friday, October 3, 2014

1086. Thơ ĐINH CƯỜNG Dừng lại bên cầu


Cầu gỗ trong xóm tôi - Ảnh PCH - Scibilia 2014


Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
( Hoài Khanh )

Dừng lại bên cầu. dăm rễ mục
suối khô. đá cuội cũng nằm trơ
cây cối đổi mùa như nói chuyện
gió im. mây cũng xám nên buồn

rừng câm. như tiếng đàn contrabass
trầm hơn bao giờ. nghe giữa khuya
giữa khuya về bên trong quán rượu
người da đen chơi kèn ra bắt tay

và một người đi không trở lại
mười bốn năm rồi sao hở Sơn
để chiều nay một mình tôi đứng đợi
tiếng còi tàu qua ôi quá u hoài

dừng lại bên cầu. rừng đã tối
nghe trong tiếng gió. lạnh bờ vai
bờ vai tôi không người quàng tay với
chỉ bóng đêm qua. và chút tàn phai …

Virginia, October 3, 2014
Đinh Cường


- Bên trong quán rượu 
  Montreal - Canada 1992

- Người chơi đàn contrabass
  sơn dầu trên canvas
  dinhcuong