Thursday, October 2, 2014

1084. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi người đã đem theo ánh sáng những vì sao


Ảnh PCH -  Scibilia, September 2014Tôi đâu mơ ước điều gì
khi ngọn gió tháng mười
thổi về những chiếc lá vàng
biết là mùa thu đang vẫy gọi

và khúc cầm xanh bên
dòng sông kia. dòng sông
có chiếc cầu Mirabeau
trong thơ Apollinaire

Sous le pont Mirabeau
coule la Seine...
tưởng như dòng sông
trong trí nhớ. và tiếng cello

xin gởi người thi sĩ
đã đem theo ánh sáng
những vì sao.
để soi đường giấc mộng

tôi cũng đâu mơ ước điều gì
ngoài giấc mộng chập chùng
giấc mộng có bao giờ cũ kỹ
như người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.

Virginia, October 2, 2014
Đinh Cường


- Mid-day in Summer
tranh khắc Marc Chagall


- Dưới chân cầu Mirabeau 
Paris 2010