Monday, September 15, 2014

Chia buồn cùng gia đình nhà văn Nguyễn Xuân HoàngNhận được tin buồn

nhà văn


NGUYỄN XUÂN HOÀNG


đã qua đời tại San Jose, California
vào sáng Thứ Bảy, 13.9.2014
hưởng thọ 74 tuổi.

Thành thật chia buồn

cùng chị Trương Gia Vy và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Đinh Cường , Lữ Quỳnh,  Trương Vũ, Luân Hoán,
Nguyễn Xuân Thiệp, Thành Tôn, Hải Phương, Trần Hoài Thư,
Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Trọng Khôi, Huỳnh Hữu Ủy, Thái Tú Hạp,
Hoàng Khởi Phong, Hà Thúc Sinh, Chân Phương, Nguyễn Sao Mai,
Nguyễn Tường Giang, Hoàng Thị Bích Ti, Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Trần Doãn Nho, Hoàng Lộc, Phạm Văn Nhàn, Trần Yên Hòa, Huy Tưởng,
Lê Hân, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Thị Khánh Minh,
Phan Xuân Sinh, Hồ Đình Nghiêm, Trần Phù Thế, Phạm Thành Châu,
Nguyễn Âu Hồng, Đặng Kim Côn,  Nguyễn Minh Nữu, Hoài Ziang Duy,
Thái Kim Lan,  Trần Thị NgH., Trần Thị Nguyệt Mai, Phạm Cao Hoàng