Monday, September 15, 2014

1036. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG Nguyễn Xuân Hoàng một đời viết văn, làm báo, dạy họcHuỳnh Như Phương
Nguyễn Xuân Hoàng
một đời viết văn, làm báo, dạy học


Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
(1940 - 2014)
Anh không về thật rồi
không tìm café bụi đời khác
chỗ ngồi đó quê hương đó
đã hoang vu.
(Vũ Trọng Quang) 

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng và thầy Nguyễn Trọng Văn là hai người thầy giáo mà tôi quý mến cùng dạy lớp 12C3 của chúng tôi ở Trường Trung học Trường Sơn, Sài Gòn.

Thầy Nguyễn Trọng Văn dạy luận lý học (logic học), thuộc khuynh hướng “dấn thân”, thường cộng tác với các báo khuynh tả. Thầy Nguyễn Xuân Hoàng dạy tâm lý học, gần với khuynh hướng “viễn mơ”, làm báo thuần túy văn nghệ. Nhưng cả hai thầy đều để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp về tư chất của người trí thức.


Đọc tiếp