Monday, September 15, 2014

1037. Thơ ĐINH CƯỜNG Câu chuyện về nhà văn với nhân vật là người nhạc sĩ


ĐINH CƯỜNG 
Câu chuyện về nhà văn với nhân vật là nhạc sĩ

Người nhạc sĩ biến thành tên
Nguyễn Giang trong Người
Đi Trên Mây. trong Bụi và Rác
nhà văn ấy vừa mới mất

nhà văn có đi tìm nhân vật
của mình không. nhân vật ấy
mất đã mười bốn năm. ôi cát bụi
tuyệt vời. ôi cát bụi mệt nhoài...

nhà văn dạy triết thêm trường tư [1]
đọc bài Huỳnh Như Phương viết
Nguyễn Xuân Hoàng vẫn là người
coi trọng cái đạo trong đời và trong văn [2]

Hoàng ơi bạn sắp thành tro bụi
sáng nơi này trời đã lạnh. buồn hiu
bắt gặp cái ảnh cũ nhà văn và nhạc sĩ
hai người cười vui. ôi nhớ thời xa xưa …

Virginia, September  15, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Xuân Hoàng dạy thêm Triết
ở tư thục Trường Sơn – Sài Gòn

[2] Huỳnh Như Phương – Nguyễn Xuân Hoàng
một đời viết văn, làm báo, dạy học
( Phạm Cao Hoàng blog )

- Trịnh Công Sơn - Nguyễn Xuân Hoàng 
Sài Gòn 1970
( ảnh tư liệu ĐTC )


- Huỳnh Như Phương ( ngồi giữa )
và các bạn ở Cà phê 27 Nguyễn Thị DIệu - SàiGòn 2010
( ảnh tư liệu DC )