Tuesday, September 2, 2014

987. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Câu chuyện mười nămẢnh PCH – Scibilia, August 2014

Mười năm cây sứ trổ bông
Là mười năm cũ đau lòng em ơi
Tôi đi phiêu bạt nhiều nơi
Nhớ con dế đất thiếu thời của tôi
Gáy lên tiếng dế luân hồi
Gáy lên tiếng dế mồ côi phận mình

Mười năm mưa lạnh cuộc tình
Lả mười năm cũ biết mình ngu ngơ
Biết mình lỡ dại câu thơ
Ai qua bến khác tôi mơ bến này

Những chiều gió bấc heo may
Nghe con chim nhạn gọi bầy mà thương
Cỏ may còn đó dọc đường
Mười năm cỏ vẫn vấn vương chuyện đời.

TRẦN VẠN GIÃTranh họa sĩ Thanh Hồ