Tuesday, September 2, 2014

988. Thơ ĐINH CƯỜNG Và đêm khuya về


ĐINH CƯỜNG
Và đêm khuya về


Sóng về đâu
sơn dầu trên giấy  -  đinhcường


Chưa đi ngủ được
gõ thêm mấy dòng
cho vui đừng trách
tôi mà tội nghiệp

ai xui tiền kiếp
mê những sát na
bất chợt bật ra
ý nghĩ ta bà

đất như thấp với
mùa tan tác lá
 [1]
đêm như thắp với
tôi từng ngọn lửa

lửa về khuya tàn
than hồng bay lên
có đốm than nào
như đom đóm bay

hồn ai vườn khuya
nhẹ tênh bước về… [2]

Virginia, September 1, 2014 
Đinh Cường

[1] trời ơi thiền! ngờ đâu cơm đời
nh. tay ngàn. Thơ Paris (Văn 3- 75)
[2] ý Trịnh Công Sơn trong Phôi pha:
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa

Phố kia tôi về  -  sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường  -  (Hommage à TCS)