Tuesday, September 23, 2014

1060. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn nhận CD Album Thả Tình của Nhật Hạ

ĐINH CƯỜNG
Cám ơn nhận CD Album Thả Tình
của Nhật Hạ


- Bìa album Nhật HạĐi trên xe Nguyễn Tường Giang
nghe CD mới. thấy hay : Thả Tình

về nhà nhận được hộp xinh
mở ra là tập album thả tình

cám ơn Nhật Hạ, Huỳnh Thái Bình
không quên người vẽ chân dung mình ngày xưa

đọc qua chữ viết như thơ
chữ Nhật Hạ như nốt nhạc vừa bay lên

gặp nhánh rong. thú vị thêm :
một chiều tìm ra cuối sông
thả tình theo những nhánh rong [1]

nhánh rong. tôi mới viết bài đêm qua
Lê Quế Hương @ còn chúc tôi tìm ra …

Virginia, September 23, 2014
Đinh Cường

[1] Thả Tình – Huỳnh Thái Bình – Nhật Hạ
Production : Phương Nam  Film,  2014


- Chữ viết một ca khúc của Nhật Hạ