Tuesday, September 23, 2014

1059. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Người về cát bụiBãi biển Nha Trang  -  Ảnh:  J Y White
Người về cát bụi Người ơi
Trên mây còn dọi bóng đời chiều nay
Ở đây thương cánh chim bay
Biển quê hương đã chia tay một người
Nơi này thời tuổi đôi mươi
Cũng nơi này mất tiếng cười cố nhân
Bờ xa tôi gọi nhiều lần
Chuông chùa cô tịch xuống dần hoàng hôn
Tôi tin là có linh hồn
Kiếp người là nợ sinh tồn nhân gian
Người không về lại Nha Trang
Gởi phương trời đó. Khói nhang phiêu bồng.  
    


TRẦN VẠN GIÃ