Saturday, September 20, 2014

1050. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi lời cuối từ biệt đến Don Juan

ĐINH CƯỜNG
Gi li cui t bit đến Don Juan


Nguyễn Xuân Hoàng
thời 1970Một thời nói bạn Don Juan
một thời bạn như James Dean rất ngầu

búng tàn thuốc xuống vực sâu
khuya nghe gió hú. còn đâu hỡi Hoàng
tập sách cuối là Paroles
bạn còn giữ Jacques Prévert như thuở nào

bao nhiêu thùng sách báo cho
thư viện hay bạn bè ai nếu cần

căn nhà ngói đỏ không còn
bạn cho tôi. tôi đọc mòn hết thơ

Nha Trang biển sáng sương mờ
biển chiều núi thẳm đang chờ đợi ai

vậy mà đành phủi hình hài
cho thành tro bụi. bỏ ngoài thế gian

về trên xa lộ chiều tan
đèn xe lấp lóa muôn ngàn nhớ thương

bạn một thời gọi Don Juan…


Virginia, September 20, 2014
Đinh Cường