Sunday, September 14, 2014

1033. Thơ HUY TƯỞNG Thương tiếc Nguyễn Xuân Hoàng


HUY  TƯỞNG
Thương tiếc Nguyễn Xuân HoàngNhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
(1940 – 2014)TÔI NẰM CHOÁNG MỘT LÀN HƯƠNG,


Gửi hương hồn Nguyễn Xuân Hoàng.

Bạn về nhà trước đấy ư
Cuộc chiêm bao ấy đã nư chưa nào
Trận vui đến lúc cao trào
Cớ sao bỏ cuộc hư hao giữa đường ?
Tôi nằm
           choáng
                      một làn hương !


TÔI VỀ, XÁC BƯỚM HỒN VE,


Bạn đi vội vã quá chừng
Những cây cối đứng ngập ngừng trông theo
Kìa giòng suối chảy trong veo
Cũng hơ hãi bước lên đèo xuống khe...
Tôi về
         xác bướm
                        hồn ve !


NGHE KIA! HẠT MUỐI VỪA TAN,

Bỏ quên nắng lóa trên bờ
Dưới chân sóng dập như ngờ ngợ say
Tôi về vốc nước đầy tay
Bước đi chuếnh choáng tháng ngày hoang mang...
Nghe kìa !
            hạt muối vừa tan !...

HUY TƯỞNG