Monday, September 15, 2014

1034. Thơ ĐINH CƯỜNG Với Quang Dũng và Thanh Tâm từ San Jose ghé thăm, sáng sớm cùng đi bộ qua StarbucksĐINH CƯỜNG
Với Quang Dũng và Thanh Tâm 
từ San Jose ghé thăm, sáng sớm 
cùng đi bộ qua Starbucks


Trời chưa sáng lắm. cùng đi bộ
một ông già. và hai thanh niên
từ San Jose bay qua New York
rồi cùng đi xe bus xuống thăm

Quang Dũng đã một hai lần ghé
nhắc hôm ngồi vẽ dưới hiên sau
ánh sáng rừng lốm đốm rất đẹp
Chơn vẽ tôi và tôi vẽ Chơn

màu nước có. rượu thuốc cũng có
chai rượu lâu ngày ông bạn cho
màu vàng rượu quánh nâu. hoà
với màu aquarelle loang ra đẹp

những chân dung nay tìm không ra
ngày Dũng lên. là ngày Hoàng mất
Quang Dũng hay ghé giúp bác Hoàng
khi computer hư.  hay khi dọn dẹp

mỗi lần dọn nhà. cho sách vào bao
bây giờ thì Hoàng không thiết nữa
chỉ còn mong chị Trương Gia Vy
sức khoẻ chị. làm sao gìn giữ …

chị thương Hoàng. như đôi bạn thân .

Virginia, September 15, 2014
Đinh Cường 


- Đinh Cường - Quang Dũng 
trước Starbucks Coffee - Burke. September 13, 2014


- Đinh Cường - Như Hạnh - Nguyễn Mạnh Hùng - Quang Dũng - Thanh Tâm
quán ăn Hương Việt - Eden Center . Falls Church -  September 13, 2014