Sunday, September 14, 2014

1032. Thơ ĐINH CƯỜNG Đâu còn Hoàng ơi


ĐINH CƯỜNG
Đâu còn Hoàng ơi

- Nguyễn Xuân Hoàng thời BarbaraRappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
( Jacques Prévert )


Ôi một thời chiến tranh
bạn thích bài thơ Barbara của Jacques Prévert
nắn nót chép tay và vẽ thêm khuôn mặt ai
bức tôi vẽ phác bạn thời Barbara
Dũng tìm ra được trong đống ngổn ngang
sách vở khi dọn về nhà khác

nhớ trong chiếc tủ kính cạnh bàn ăn nhà bạn
còn rất nhiều. rất nhiều  chai rượu chát đỏ

nhớ đêm uống rượu cùng Lê Tài Điển
từ Paris qua ra mắt sách. nhà Nguyễn Đình Thuần
ở  Santa Ana - California, có cả Nguyễn Xuân Thiệp
Thiệp thở dài não nề khi hay tin bạn ra đi
Điển e-mail đau đớn. mới đó mới đó mà …

thì mới đó. rồi mất đó. rơi từ con dốc tử sinh
thì mới nói cười với nhau đó đêm sinh nhật
nhớ chăng Barbara. mưa rơi hoài xuống Brest
nhớ chăng Hoàng ơi những chiều mưa Sài Gòn

gia đình và bạn hữu sẽ rất đông bên bạn
xa xôi quá. nhìn chim bay. giấu nỗi buồn trong cánh
bạn không còn. đâu còn phone. đâu còn e-mail
đâu còn Hoàng ơi. gắng lên nghe Hoàng ...


Virginia, September 14, 2014
Đinh Cường


- Barbara bản vẽ NXH


- Bản chép tay của NXH 


- Nguyễn Xuân Hoàng thời Barbara
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in 
dinhcuong ( tặng NXH )