Sunday, September 14, 2014

1031. Thơ TRẦN THỊ NGUYỆT MAI Tiễn người đi xaTrần Thị Nguyệt Mai
Tiễn người đi xa


Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng 
(1940 - 2014)Kính gửi hương linh Anh Nguyễn Xuân Hoàng


Bây giờ Anh đã ra đi
Đã thực là “Người đi trên mây” rồi
Như thấy Anh đang mỉm cười
Bên người thân trước khi rời thế gian
Bây giờ đường rộng thênh thang
Anh đi, để thương tiếc cho hàng hậu sinh
Cho bạn bè rất thân tình
Dẫu vẫn biết lẽ tử sinh đất trời
Vẫn không ngăn được buồn ơi
Chuông nhà thờ đổ tiễn người đi xa… [1]

Trần Thị Nguyệt Mai
September 14, 2014

[1] Ý thơ Đinh Cường:
Còn gì nói nữa. còn gì nói nữa. Hoàng ơi
chuông nguyện hồi chuông Notre-Dame
(Vừa nghe tin Hoàng mất sáng nay rồi)