Sunday, September 14, 2014

1030. Thơ ĐINH CƯỜNG Trong đêm trắng


 ĐINH CƯỜNG
Trong đêm trắng


Nguyễn Xuân Hoàng – Phạm Công Thiện vẽSuốt đêm không nhắm mắt
nhớ bạn đã xuôi tay
chăn trắng trùm kín mặt
lạnh ngắt một xác người

khuya về khuya. im vắng
rừng đen sậm thấy gì
sáng gần sáng cũng vậy
mùa này sáng chậm thôi

bật ngọn đèn trên đầu
lật qua vài trang sách
Câu chuyện của dòng sông
Thành Tôn vừa gởi tặng

những tiếng” Om“ bàng bạc
trên khắp những tiếng hát
của dòng sông. Tôi niệm thầm
Om Mani Padme Hum Hrih

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán thế Âm Bồ Tát
Cứu khổ cứu nạn
ngồi niệm thầm trong đêm

cho Hoàng ngủ yên bình an
Hoàng đã Về Hoàng đã Tới .

Virginia, September 14, 2014
Đinh Cường 
- OM ( tranh bộ 3 tấm ghép lại )
sơn dầu trên canvas 
dinh cuong