Wednesday, September 10, 2014

1014. Thơ ĐINH CƯỜNG Mừng Chum đầy tháng


ĐINH CƯỜNG
Mừng Chum đầy tháng

- Cháu Chum khi mới 2 tuần
( Ảnh Mưa gởi )Gối hồng cháu ngủ lim dim
đến nay đầy tháng. mẹ chìm trong mơ

gởi Mưa một ít quà về
nhớ xưa cúng mụ. nay còn hay không

xưa Mưa o vú bế bồng
mà nay đã có đầu lòng gái xinh

khuôn mặt Chum rất thông minh
sau này nối nghiệp Pháp văn không hè

từ ông ngoại đến me Mưa
hai bồ tiếng Pháp. dạ thưa biết rồi

Bửu Ý, này Bửu Ý ơi
mừng bạn lên chức. uống chơi ly này

ly mờ ảo. sáng mưa bay
tình ta là nhớ cháu đầy tháng thôi ...[1]


Virginia, September 10, 2014
Đinh Cường

[1] Chum, tên gọi ở nhà , con gái đầu lòng
của Mưa . Bửu Ý lên chức ông ngoại ...


- Bửu Ý - Nguyễn Hữu Châu Phan 
  Quán Tắc Kè - Huế 9 - 2014 
 ( Ảnh Hữu Lợi )