Wednesday, September 10, 2014

1015. Thơ ĐINH CƯỜNG Cơm chiều ở Tong Thái cùng Như Hạnh rồi ghé về Starbucks ngồi


Ảnh PCH – Scibilia August 2014nhớ Phạm Cao Hoàng,


Chiều êm. nắng nhẹ đi cùng bạn
ăn cơm. rồi cà phê. chuyện chơi
bạn còn đi dạy. sang năm nghỉ 
tuổi hưu rồi sao. Như Hạnh ơi

bạn nói không còn gì thích thú
bằng về được sống cảnh lui cui
sách đọc không bao giờ hết cả
tìm hiểu thêm bao nhiêu điều hay

đôi khi thấy sách toàn tiếng Phạn
nhìn vào rồng rắn biết gì đâu
vậy mà sao bạn chăm chú quá
thì ra toàn nghiên cứu Phật hay

như hỏi bạn sát na. hay nói
danh từ đó từ Ấn Độ mà ra
ksana - tíc tắc thôi. tôi hay vẽ
mới ra Bùi Giáng một thiên tài.

Virginia, September 10, 2014
Đinh Cường


- Bùi Giáng 
sơn dầu trên carton 
dinhcuong

- Như Hạnh - Đinh Cường - Nguyễn Thị Minh Ngọc 
  Starbucks Coffee - Virginia, 2004