Saturday, September 6, 2014

1002. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nghe Lữ Quỳnh chiều nay phone thăm từ San Jose cho biết tin Nguyễn Xuân HoàngĐINH CƯỜNG
Khi nghe tin Lữ Quỳnh chiều nay từ San Jose
Cho biết tin Nguyễn Xuân Hoàng


Còn mê. tỉnh dậy chưa Hoàng
chiều qua bạn té. đưa vào nursing home
hai mắt bị sưng một con
còn hai con mắt khóc người một con [1]

nghe tin Quỳnh mới vào thăm
ở xa thương bạn lầm bầm đọc Om
Om là sạch chướng cái Thân
Om là cầu nguyện Phật Bà Quán Thế Âm

tôi buồn tôi muốn đi nằm
góc tôi. đèn ngọn vàng vừa đủ xem
Nhà Từ Đường đọc buồn hơn [2]
mười lăm năm ôi nhà xưa bạn về

biển gào thiêm thiếp cơn mê
rừng dương xưa xóa. bốn bề lạnh tanh
thì thôi quê cũ cho đành
chiều nay hãy tỉnh dậy. trời xanh. xứ người

Virginia, September 5, 2014
Đinh Cường

[1] Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
(Mắt buồn – Bùi Giáng)

[2] Nhà Từ Đường
(Sổ tay đầu năm – Nguyễn Xuân Hoàng
Văn – Xuân Quý Mùi 2003)


Nguyễn Xuân Hoàng
Sài Gòn 1970


Đánh thức đồi hoa
sơn dầu trên giấy 12 x 16 in
đinhcường
(coll. Mr. Huỳnh Hữu Ủy )