Friday, September 5, 2014

1001. Thơ ĐINH CƯỜNG Mừng Nguyễn Trọng Khôi với Cảm Xúc Đại Ngàn khai mạc ngày mai 6 tháng 9 tại Tự Do Gallery – Sài Gòn


Ảnh PCH – Scibilia, June 2014Sườn non bốn vó ngựa trèo
Sông mờ bóng phượng ai chèo thuyền nan
( Bùi Giáng )


Ngựa là ngựa trắng như mây
nỗi hoang vu có buồn đầy núi non

từ em bỏ suối xa ngàn
người mang thân gởi dặm tràng mù xa

cánh chim bay buổi chiều tà
ôi sao mà nhớ . la đà rượu say

nhìn tranh thấy bạn tôi bày
Đại ngàn cảm xúc mai này cuộc chơi

Sài Gòn. chốn chúng ta xưa
sáng cà phê ở lề đường Đa Kao

bạn về. tháng chín hanh hao
mai khai mạc. chiều bên đây nắng đầy

gởi về mừng bạn chi đây
trong ta chỉ một thật thà tình thân

đại ngàn. mây trắng phù vân
rừng Scibilia mây trắng cũng gần bạn thôi

nhớ đêm Centreville chúng ta ngồi …

Virginia, September 5, 2014
Đinh Cường