Friday, September 5, 2014

1000. NGUYỄN TRỌNG KHÔI Cảm xúc đại ngàn
Tranh
NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Một số tranh của Nguyễn Trọng Khôi
trưng bày tại Tự Do Gallery
trong cuộc triển lãm Cảm Xúc Đại Ngàn

từ 6 tháng 9 đến 26.9.2014


Nguồn:  http://libertyartvietnam.blogspot.com/