Thursday, August 7, 2014

Giói thiệu sách mới của Thư Ấn Quán: THƠ VIÊM TỊNH
T H Ơ   V I Ê M   T Ị N H
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán –Tháng 8. 2014Đây là món quà của một số anh em gởi đến nhà thơ Viêm Tịnh, bằng tất cả những tình thân thiết bằng hữu. Người đóng góp tranh bìa và phụ bản: Đinh Cường. Người trình bày bìa: Phạm Cao Hoàng. Người đánh máy, layout: Phạm văn Nhàn. Người sửa lỗi chánh tả, làm mục lục: Nguyệt Mai.  Người lựa giấy in,  in ấn, đóng cắt, và chăm sóc tổng quát: Trần Hoai Thư. Sách dày 130 trang, in bằng loại giấy rất hiếm ngoài thị trường. Và dĩ nhiên, internet là nhịp cầu giúp cho tác phẩm được hoàn thành nhanh chóng. (Trích lời giới thiệu của Trần Hoài Thư).

Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu và người yêu thơ. Muốn có sách liên lạc với nhà xuất bản: 
tranhoaithu@verizon.net