Thursday, August 7, 2014

910. Thơ ĐINH CƯỜNG Hiên sau


ĐINH CƯỜNG 
H i ê n  s a u 


- Tĩnh vật hoa sen xanh 
sơn dầu trên canvas dinhcuonggởi chị Kiều Lam
sau khi đọc vườn rau của mẹ


Qua cầu gỗ cũ, suối trong
chút mây trắng, thấy trong lòng nhẹ tênh

nhưng khi tàu hụ qua miền
xốn xang như bóng với hình năm xưa

mẹ từng buôn chuyến tàu khuya
cau đưa từ Huế ra Vinh sáng rồi

giờ mẹ nằm sát trên đồi
bia đồng, con đứng ngậm ngùi thắp nhang

tháng mười giỗ con về thăm
Utah, Hồ Muối mênh mông gió gào

cũng có khi nước mắt trào
chỉ vì thương mẹ năm nào còn nhau

chiều đi về ngồi hiên sau ...

Virginia, Aug 7, 2014
Đinh Cường


- Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương 
sơn dầu trên canvas dinhcuong

Kiều Lam, thời ở Trại Hầm Đà Lạt (1966)
  
Kiều Lam (Ngồi, bên trái) – Virginia, December 2013