Friday, August 8, 2014

911. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Tóc / Tọa độ ngườit ó c

chân cuồng đạp vỡ ngàn sao
tôi đi trên những ảnh bào không tên
đưa nhau về giữa miếu đền
nụ hôn đã bặt từ then khóa hờ
lửa vàng mấy độ hoang sơ
về phương hoa tán bất ngờ nổi trôi
em ơi chiều đã lưng đồi
mà cây xế bóng còn ngoi giữa rừng
khi nào trăng thệ rưng rưng
ngấn mi cho một cuộc tình đã xa
trăm năm.  ừ.  trăm năm là
mây bay dưới trán tóc xòa viễn khơit ọ a  đ ộ  n g ư ò i

khi nằm đon vị lung lay
sợi tóc đã rụng quá ngày thanh niên
đạp xanh nhớ vội qua miền
cỏ êm êm rộng một triền nguy nga
bình nguyên có vệt trăng lòa
hình như con suối đã qua đời chiều
cớ gì mơ mộng còn treo
một phiên núi giục một đèo khả nghi
có ai ngồi quán mong chờ
lắng nghe đàn khảy tình thơ ít nhiều
bây giờ ghế ngả bàn xiêu
dưới chân nhện hóng tơ thiều hết ngân
phố rao xa khổ lụy trần
mấu xương gần chạm hồng ân của đời
đọ từ mạch sống im hơi
tấu câm một bản không lời ngựa xe

hoàng xuân sơn

10 juin 2014