Wednesday, August 6, 2014

909. Thơ ĐINH CƯỜNG Đập Đá


Ảnh PCH - July 2014Người ngồi đợi ở phi trường
mái tóc bạc trắng. chưa trắng
bằng tóc Nguyễn Tường Giang
ghi vội những câu tình bè bạn

người ngồi nhìn ra phi đạo
giờ này chuyến bay nào bay lên
hay đáp xuống. mây có mù thêm
có đàn chim én nào chao lượn

mù sương phi cảng não nề
thôi anh ở lại buồn về em mang
nhớ mấy câu thơ Cao Thị Vạn Giã
nhớ chị cùng sinh ở Thủ Dầu Một

người ngồi đợi. phi trường Reagan
về lại Montreal hay đi Denver
mái tóc bạc trắng đôi mắt thi sĩ
như nhìn mông lung vào không gian

có khi mô chộ đang đi về Đập Đá …[1]

Virginia, Aug 6, 2014
Đinh Cường

[1] Nhà Hoàng Xuân Sơn ở phía
Đập Đá - Huế


Hoàng Xuân Sơn – Đinh Cường
Ảnh PCH – Virginia,  August 3, 2014