Wednesday, August 27, 2014

961. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Ngày tôi trở lại miền đôngTuyết ở rừng Scibilia – Photo by PCH - 2013

ngày tôi tr li min đông
tôi mang theo mt n hng cao nguyên
 
vn là tôi, vn là em
vn khu vườn cũ, vn thm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mt mù mưa x người
và xin cm t đt tri
đã cho em li n cười hn nhiên
đi cùng tôi, git sương đêm
nh nhàng như nhc và hin như thơ
mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa
gic mơ Đà Lt thi chưa biết bun
 
vn là tôi, vn là em
vn khu rng lnh tiếng chim gi đàn
vn là mây trng ngàn năm


Phạm Cao Hoàng
Virginia, March 17, 2013


Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
dinhcuong – 17.3.2013