Wednesday, August 27, 2014

962. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Truyện ngắn TRĂNG HUYẾT


Nguyễn Thị Minh Ngọc

T r ă n g   h u y ế t


Nguyễn Thị Minh NgọcNguyễn Thị Minh Ngọc sinh năm 1953 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, bắt đầu viết văn khi mới 15 tuổi. Giai đoạn 1968 – 1975 Minh Ngọc viết khoảng 20 truyện ngắn. Ngoài viết văn, Nguyễn Thị Minh Ngọc còn viết kịch và còn là một đạo diễn sân khấu nổi tiếng. Sức làm việc của Nguyễn Thị Minh Ngọc rất đáng khâm phục: cho đến nay Minh Ngọc đã xuất bản trên 10 cuốn sách, đạo diễn và dàn dựng trên 30 vở kịch, viết trên 70 kịch bản cho sân khấu. Hiện nay Minh Ngọc đang sống cùng chồng ở tiểu bang North Dakota, Hoa Kỳ. Chúng tôi giới thiệu dưới đây một truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Thị Minh Ngọc viết trước 1975: TRĂNG HUYẾT. Điều đáng ngạc nhiên là Minh Ngọc viết truyện này khi còn là một nữ sinh trung học ở trường Phan Bội Châu, Phan Thiết.Đọc tiếp