Wednesday, August 27, 2014

960. Thơ LỮ QUỲNH bốn mùa bốn cõi chia tanẢnh PCH – Scibilia, August 2014
tặng Nguyên Minh


bàn tay bắt nắng ngày nào
giờ đây bắt bút cày sâu luống đời
xuân qua hạ tới… đầy vơi
thân trần khói sóng buông lơi… đông tàn
bốn mùa  bốn cõi chia tan
rồi ra gỗ mục thiên đàng lửng lơ
trăm năm chỉ một tình cờ.
(trăm năm chỉ một tình cờ vậy sao?!)

LỮ QUỲNH
August 26, 2014