Saturday, August 23, 2014

947. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều thứ bảy cùng Nguyễn Tường Giang ghé thăm Duy Lam và ngồi cùng Phạm Cao Hoàng ở quán 102ĐINH CƯỜNG
Chiều thứ bảy cùng Nguyễn Tường Giang
ghé thăm Duy Lam và ngồi cùng Phạm Cao Hoàng
ở quán 102- Duy Lam, 82 tuổi
vừa uống trà cùng anh chị vừa ghi trong sát na ...
dinhcuong - Aug  23, 2014Rong chơi với Giang
lại chiều mưa suốt
mười năm rồi sao
nhớ một ngày mưa

Giang về New York
chuyến tàu đêm khuya
chiều nay lại mưa
ghé thăm Duy Lam

cùng Phạm Cao Hoàng
ngồi trong quán mới
vùng Chantilly
mưa hoài không dứt

rong chơi với Giang
lại gặp chiều mưa
ghé thăm được bạn
là vui vô cùng ...

Virginia, Aug 23, 2014
Đinh Cường

Chân dung Nguyễn Tường Giang
Ảnh PCH – August 23, 2014

Nguyễn Tường Giang – Đinh Cường
Ảnh PCH – Chantilly, August 23, 2014